E Book หนังสือออกกำลังกาย มือใหม่ เริ่มลดพุง Easy Edition

Wishlist: (0)

E Book หนังสือออกกำลังกาย สอนลดพุง สําหรับมือใหม่ เอาแบบไม่ต้องคํานวณ ไม่ต้องยุ่งยาก ขอขั้นตอนทําตามง่ายๆ มีไหม?

มี! E-Book เล่มน้ีแหละ ช่วยคุณได้

เวลาเราจะลดพุง สิ่งท่ีเรามักจะเจอคือปัญหา และอุปสรรครอบๆ ตัว เช่น สภาพแวดล้อม สังคม ซึ่งส่งผลต่อนิสัยของเรา ยกตัวอย่าง เช่น คนรอบข้างชอบกินขนม เราก็กินขนมตาม หรือเวลางานยุ่ง เราก็อาจจะไม่ได้ดูแลการกิน หรือออกกําลังกาย ทําให้ลดพุงไม่ได้

• อ่านจบ ลงมือทํา TAKE ACTION ได้ทันที
• มี CASE STUDY เห็นภาพสุดๆ
• มีแนวทางลงมือทําให้ดู STEP BY STEP เข้าใจง่ายสุดๆ
• เน้นการปรับสิ่งท่ีสําคัญและใกล้ๆ ตัว (ไม่ต้องคํานวณอะไรยุ่งยาก)
• มีโปรแกรมตัวอย่างให้

อ่านจบ ลงมือทํา TAKE ACTION ได้ทันที

คงเหลือ
E Book 480 ชิ้น
มือใหม่ เริ่มลดพุง + กู้ร่าง 493 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-10-11 21:26:54

สีสันของเนื้อหา

ดูความคิดเห็นทั้งหมด